Bezpečnost

Bezpečnost našich klientů i samotných instruktorů je pro nás prioritou. Velký důraz klademe na to, aby byli instruktoři řádně proškoleni a drželi všechny potřebné licence a osvědčení ke své činnosti. Několikrát ročně organizujeme pro naše instruktory vzdělávácí semináře, tak aby byli vždy skutečnými odborníky ve svém oboru.

Pro všechny programy máme sestaveny krizové manuál a metodické pokyny, aby byl každý z instruktorů schopen okamžitě reagovat a zabránit jakémukoli nebezpečí či úrazu. Většina programů, které připravujeme, se odehrává v přírodě a tím pádem se může stát, že se nějakému úrazu nevyhneme. Pro tyto případy je vždy na akci členem instruktorském týmu minimálně jeden zdravotník, který je řádně proškolen a má při sobě kvalitně vybavenou expediční lékárničku.

Bezpečnostní pravidla:

  • ke každému programu či atrakci máme zpracovaný krizový manuál
  • instruktoři a lektoři jsou vždy nositeli akreditované licence
  • minimálně jeden instruktor či lektor v týmu je akreditovaný zdravotník
  • na akce je vždy při ruce kvalitně vybavená expeiční lékárničky
  • V adrenalinových programech (lanové aktivity atp.) používáme výhradně atestované materiály (U.I.A.A.)
  • Všechny aktivity jsou instruktorským týmem dostatečně odzkoušeny a vyhovují všem bezpečnostním standardům